ანდაზა-რებუსები

 

მა მა

გას მ=ვ

 

 

’’

ის აო.

 

 

ო.

 


 

,,,

’’

სო.